Bekçi Nasıl Olunur 2019

Bekçi Nasıl Olunur? Maaşları ve Şartları

Bekçi

Geçtiğimiz yıllarda fazla sayıda bekçi alımı yapıldı. 30 bini aşkın bekçi alımları yapıldı. Peki Bekçi nasıl olunur? Bekçilik maaşlar ne kadar, şartları nelerdir detaylarda…

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

 1. Sınav giriş belgesi,
 2. Sınav başvuru dilekçesi, www.pa.edu.tr internet adresinden indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.
 3. T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport),
 4. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurt dışından mezun olanlar için ilgili kurumdan alınan denklik belgesi)
 5. Müracaat ettiği il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (e-devlet’den Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Sorgulama bölümünden alınabilir.)
 6. Son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet biyometrik fotoğraf,
 7. Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
 8. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
 9. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
 10. Askerlik terhis belgesinin aslı ve fotokopisi,
 11. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı)
 12. Sağlık Bilgi Formu, www.pa.edu.tr internet adresinden indirilerek aday tarafından doldurulacaktır. (Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Komisyonuna sunmak zorundadır. )

BEKÇİLİK SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR A

BEKÇİLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR B

BEKÇİLİK SINAV KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE DERSİNDEN ÇIKAN KONULAR ;

Anlam Bilgisi4
Deyim1
Sebep Sonuç1
Atasözü1
Paragrafta Anlam8
Metin Oluşturma1
Ünlü Düşmesi1
Sıfat1
Yazım Yanlışı1
Noktalama1

MATEMATİK DERSİNDEN ÇIKAN KONULAR ;

Paralarımız3
Uzunluk1
Zaman1
Ağırlık2
Üslü Sayılar1
Geometri1
Grafik1
Virgüllü Sayılar1
Koordinat1
Dört İşlem Önceliği1
Litre1
Kesiler1

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDEN ÇIKAN KONULAR ;

Yönler – Haritalar2
Görgü Kuralları2
Atatürkçülük2
Vatandaşlık1
Bayramlar1
Araçları2
Bilinçli İnsan3
Kurumlar2

FEN BİLGİSİ DERSİNDEN ÇIKAN KONULAR;

Maddenin Özellikleri3
Kuvvet2
Işık1
Ses1
Kimyasal Değişim1
Semboller1
Hücre1
Vücudumuz4
Bitkiler1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÇIKAN KONULAR;

Atatürkçülük2
Dünyadaki Eserler1
Mantık1
Tarihi Olaylar5
Yer Şekilleri1
Ekonomi1
Tarihi Şahsiyetler1
Mevsimler1
Anasaya1
Bölgelerimiz1
[Toplam:2    Ortalama:5/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir